.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.
WFIPP
Support_In_Continence

Aktualności

Kondolencje

2020-05-19

Joli Szott, Prezes Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia "UroConti", serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy składa Zarząd Główny Stowarzyszenia oraz Koleżanki i Koledzy z Oddziałów.

Ministerstwo Zdrowia odpowiada w sprawie OAB

2020-05-18

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację Poseł Aleksandry Gajewskiej, w sprawie możliwości objęcia refundacją mirabegronu w II linii leczenia OAB.

Majowy dyżur na Infolinii RPP

2020-05-11

Anna Sarbak, Prezes Zarządu Głównego, 21 maja (czwartek) będzie dyżurowała na infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta "Łączy nas pacjent". Zapraszamy do kontaktu pod bezpłatnym numerem telefonu 800-190-590 w godzinach 11:00 - 15:00.

Spotkanie Rady Organizacji Pacjentów

2020-05-08

7 maja 2020 roku odbyło się II spotkanie Rady Organizacji Pacjentów działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. W spotkaniu przeprowadzonym w formie wideokonferencji Stowarzyszenie "UroConti" reprezentowała Anna Sarbak, Prezes Zarządu Głównego.

Co z leczeniem OAB?

2020-05-04

Mamy świadomość, że przez ostatnie tygodnie system opieki zdrowotnej w naszym kraju koncentrował się na innych obszarach, ale już czas wrócić do tematów zaniedbanych przez Ministerstwo Zdrowia. Takich jak OAB.

Zlecenia - Ministerstwo Zdrowia odpowiada

2020-05-01

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na pismo Stowarzyszenia "UroConti" w sprawie realizacji zleceń na wyroby medyczne, w tym środki absorpcyjne, po 1 kwietnia 2020 roku.

Ministerstwo Zdrowia odpowiada w sprawie OAB

2020-04-27

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację Poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz w sprawie refundacji II linii leczenia w zespole pęcherza nadraktywnego (OAB).

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company