.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.
WFIPP
Support_In_Continence

Aktualności

Drugie spotkanie Forum Organizacji Pacjentów

2019-11-08

W siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia odbyło się drugie spotkanie Forum Organizacji Pacjentów.

Opieka długoterminowa - dzisiaj i jutro

2019-11-07

Budowa systemu opieki długoterminowej, zapewniającego godną starość osobom niesamodzielnym oraz wsparcie opiekującym się nimi rodzinom, jest jednym z najważniejszych zadań, które stoją przed rządem i samorządami lokalnymi.

UroConti u Rzecznika Praw Pacjenta

2019-11-06

Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia "UroConti" Elżbieta Żukowska uczestniczyła w spotkaniu w sprawie powołania Rady Organizacji Pacjentów działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Spotkanie odbyło się w Warszawie, w dniu 6 listopada 2019 roku.

Listopadowy dyżur na Infolinii RPP

2019-11-03

Ewa Płonka, Członek Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia, 12 listopada (wtorek) będzie dyżurowała na infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta "Łączy nas pacjent". Zapraszamy do kontaktu pod bezpłatnym numerem telefonu 800-190-590 w godzinach 11:30-14:00.

UroConti o liście leków refundowanych

2019-10-30

W odpowiedzi na publikację listy leków refundowanych obowiązującej od 1 listopada, prezes Stowarzyszenia "UroConti" skierowała do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego pismo zawierające stanowisko Stowarzyszenia.

UroConti na "Dialogu dla Zdrowia"

2019-10-09

7 października odbyło się kolejne posiedzenie z cyklu "Dialog dla Zdrowia". Stowarzyszenie "UroConti" tradycyjnie uczestniczyło w spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia.

Wyroby medyczne wydawane na zlecenie

2019-10-08

W Dzienniku Ustaw RP ogłoszono Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company