.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.
WFIPP
Support_In_Continence

Aktualności

Odpowiedź na interpelację w sprawie NTM

2019-03-23

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację posła Marka Rucińskiego, dotyczącą możliwości objęcia refundacją nowych substancji czynnych w leczeniu nietrzymania moczu.

MZ odpowiada na interpelację poselską

2019-03-20

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację posła Pawła Bańkowskiego, dotyczącą leczenia w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C 61)".

MZ o zaopatrzeniu w środki chłonne

2019-03-19

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację posłów: Pawła Skuteckiego, Pawła Szramka i Macieja Masłowskiego w sprawie wypracowania rozwiązań w zakresie zaopatrzenia pacjentów w materiały chłonne.

Odpowiedź na interpelację dot. raka prostaty

2019-03-18

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację poseł Bożeny Kamińskiej, dotyczącej leczenia w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego".

Kiedy neuromodulacja będzie w końcu dostępna?

2019-03-18

Pomimo opublikowania 22 stycznia br. na stronie AOTMiT obwieszczenia w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne, w opublikowanym przez NFZ projekcie zarządzenia Prezesa NFZ świadczenie neuromodulacji nie zostało wycenione.

Odpowiedź na interpelację w sprawie OAB

2019-03-15

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację posła Grzegorza Furgo w sprawie możliwości objęcia refundacją nowych substancji czynnych w leczeniu pęcherza nadreaktywnego.

Odpowiedź na cztery interpelacje dot. OAB

2019-03-14

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelacje czterech posłanek w sprawie możliwości objęcia refundacją nowych substancji czynnych w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB).

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company