.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.
WFIPP
Support_In_Continence

Aktualności

Interpelacja posła Marka Rucińskiego

2019-02-14

W odpowiedzi na pismo Sekcji Prostaty Stowarzyszenia "UroConti" poseł Marek Ruciński złożył interpelację w sprawie objęcia refundacją leków wykorzystywanych w leczeniu raka gruczołu krokowego.

Odpowiedź na interpelację poselską

2019-02-12

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na interpelację Posłów Pawła Skuteckiego i Macieja Masłowskiego, dotyczącą leczenia w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego".

UroConti na XIII Forum Organizacji Pacjentów

2019-02-12

11 i 12 lutego w Warszawie odbyło się XIII Forum Organizacji Pacjentów organizowane przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej z okazji Świateowego Dnia Chorego. Przedstawiciele Stowarzyszenia "UroConti" jak co roku wzięli udział w obradach.

Senator Konstanty Radziwiłł o mirabegronie

2019-02-11

Senator Konstanty Radziwiłł skierował do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego zapytanie w sprawie objęcia refundacją w leczeniu OAB substancji mirabegron.

Odpowiedź na interpelację

2019-02-11

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na interpelację Poseł Krystyny Sibińskiej, dotyczącą leczenia produktem Xtandi (enzalutamid) u pacjentów przed zastosowaniem chemioterapii.

Lutowy dyżur UroConti na infolinii RPP

2019-02-10

Wanda Dziechciarz, Członek Oddziału Wielkopolskiego "UroConti" 12 lutego (wtorek) będzie dyżurowała na infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta "Łączy nas pacjent". Zapraszamy do kontaktu pod bezpłatnym numerem telefonu 800-190-590 w godzinach 9:00-11:00.

RPP do Ministra Zdrowia o leczeniu NTM

2019-02-08

W odpowiedzi na prośbę Stowarzyszenia "UroConti" Rzecznik Praw Pacjenta skierował do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego pismo z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie dostępności pacjentów z NTM do leczenia.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company