.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.
WFIPP
Support_In_Continence

Aktualności

ROP o ustawie refundacyjnej

2021-08-02

28 lipca 2021 roku odbyło się spotkanie Rady Organizacji Pacjentów, działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, której członkiem jest Stowarzyszenie "UroConti". Członkowie Rady dyskutowali na temat projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej.

Posłanka Monika Wielichowska żąda przeprosin

2021-08-01

Posłanka Monika Wielichowska zażądała od Wiceministra Zdrowia Macieja Miłkowskiego przeprosin za stwierdzenie, że niektóre interwencje poselskie "noszą znamiona zjawiska o charakterze lobbingowym". W tej sprawie skierowała pismo do Ministra Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia odpowiada w sprawie OAB

2021-08-01

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 25403 poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie pacjentów cierpiących na zespół pęcherza nadreaktywnego, którzy 7 lat czekają na refundację leku Betmiga.

Interpelacja sprawie refundacji leku Betmiga

2021-07-22

Poseł Monika Wielichowska (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowała do Ministra Zdrowia interpelację nr 25403 w sprawie pacjentów cierpiących na zespół pęcherza nadreaktywnego, którzy 7 lat czekają na refundację leku Betmiga.

Profilaktyka 40 PLUS

2021-07-19

Program Profilaktyka 40 PLUS jest przygotowywany przez Ministerstwo Zdrowia w celu odbudowy zdrowia Polaków po pandemii COVID-19.

Kongres ICS 2021

2021-07-09

W dniach 14-17 października 2021 roku odbędzie się 51. Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (International Continence Society, ICS).

Odpowiedź NFZ na pismo "UroConti"

2021-07-06

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ odpowiedział na pismo "UroConti" w sprawie utrzymania wdrożonego w trakcie pandemii COVID-19 rozwiązania polegającego na bezpośredniej dostawie refundowanych wyrobów medycznych do domu pacjenta.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company