.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.
WFIPP
Support_In_Continence

Aktualności

Odpowiedź na interpelację poseł Żelazko

2017-02-15

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz w odpowiedzi na interpelację nr 9333 Pani Poseł Józefy Szczurek-Żelazko.

Głos UroConti w parlamencie

2017-02-10

9 lutego odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki, w którym brała udział Anna Sarbak.

UroConti pisze do B. Arłukowicza

2017-02-06

Stowarzyszenie osób z NTM UroConti wystosowało do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia, Bartosza Arłukowicza list z prośbą o spotkanie.

Pomoc i wsparcie

2017-02-03

Bogusław Olawski, Przewodniczący Sekcji Prostaty Stowarzyszenia UroConti wypowiedział się na łamach tygodnika WPROST na temat zakresu pomocy jaki oferuje Sekcja pacjentom z nowotworem prostaty.

UroConti pisze do wiceministra zdrowia

2017-02-02

Stowarzyszenie UroConti, zwróciło się do ministra Tombarkiewicza z prośbą o spotkanie z Zarządem organizacji, podczas którego przedstawi postulaty, służące poprawie stanu zdrowia oraz komfortu życia pacjentów z NTM.

Spotkanie Sekcji Prostaty z Ministrem Łandą

2017-02-01

Zarząd Sekcji Prostaty Stowarzyszenia „UroConti”, 18 stycznia bieżącego roku, spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Krzysztofem Łandą.

MZ odpowiada na interpelację

2017-01-19

Wiceminister Łanda odpowiedział posłowi Grabowskiemu na interpelację w sprawie refundacji środków absorbcyjnych oraz specjalizacji uroginekologicznej.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company